Осъществяването на електронно гласуване е начинание, което има множество аспекти – както технологични, така и правни, и социални. Тук, по разбираем начин можем да засегнем технологичният аспект и по-конкретно механиката на гласуване и базата данни където се съхранява потребителският вот.

Огромна пречка пред масовото внедряване на Електронно Гласуване е липсата на доверие и опасенията, че резултатите могат много лесно да бъдат манипулирани от тези, които са създали и поддържат системата.

За да бъде достъпно и разбираемо за всеки, ще дадем пример за това как работят транзакциите в банковият сектор, като избираме тях като пример за възможно най-надеждни и сигурни системи, на които дефакто се опира световната икономика и от технологична гледна точка един евентуален срив би довел до колапс на цялата макроикономическа система на човечеството.

Стандартната система във всяка една банка в най-опростен вид е следната:

  • Имаме Централизирани Сървъри – компютри, които работят 24/7 в защитени Центрове за Данни.
  • Компютри в офисите на банките, които играят ролята на терминали за достъп до сървърите.

Цялата информация, базата данни, бизнес логиката, анализите и въобще всичко, което банката има като дигитална информация се съхранява на сървърите. Банковите клонове имат компютри, които имат пряка, защитена връзка с централните сървъри, банковите служители се ауторизират с пароли и хардуерни ключове, влизат в системата и извършват операции наредени от потребителите – внасят или теглят пари, правят медународни преводи и прочие. Сигурността на информацията се гарантира с криптиране, ограничен достъп, права за определен тип достъп, както и от многократно подсигуряване на всеки един елемент и всеки запис от системата се извършва на няколко независими сървъра, преди да върне отговор, че транзакцията е извършена успешно. 

Проблемът обаче е, че поради архитектурата, която ползват най-разпространените бази данни, а именно RBMD SQL (Релационна Система за Управление на База Данни), истината е, че без значение какви мерки се взимат в края на краищата въведената информация може да бъде манипулирана. Могат да бъдат манипулирани данните, могат да бъдат манипулирани логовете за транзакциите им и въобще като цяло този тип бази данни при създаването си са имали за цел по оптимален начин да съхраняват информация, която да се достъпва изключително бързо и да дава възмоност да се правят заявки и анализи, а не информацията да бъде невъзможна за промяна. Много хора биха се запитали как с този тип бази данни банките все пак оперират и извършват милиарди транзакции всеки ден? Отговора на въпроса, че като цяло до въпросните централни сървъри пряк достъп имат изключително малко хора и тъй като самата информация се записва едновременно на няколко различни места – различни екипи имат достъп до различни сървъри, което прави доста по-трудно манипулацията на дадена информация на всички машини, но все пак не е невъзможно и няма технологична пречка това да се случи. В края на краищата информацията е просто байтове, записани в различни редове и колони в базата данни и дори криптирана – този, който има ключа за криптиране може да я промени.

Когато става въпрос за Електронно Гласуване залогът е изключително висок и изискванията са съвсем различни. За разлика от банките, където малцина служители оперират с информацията тук трябва да се приемат записи от всеки гражданин, който има право да гласува и най-най-важната разлика – трябва да се гарантира правото на анонимен вот. Нещо, което е напълно противоположно при банковите операции, където човек всеки път се удостоверява с най-високото ниво инструмент за това – лична карта и подпис, като и двете имат правна стойност и по подписа могат да се правят графологични експертизи, които важат в съда.

Тук е много важно да се отбележи, че при използването на Електронно Банкиране, банката предоставя такъв вид услуга на клиентите си – използващи Електронен Подпис – което в повечето случаи представлява информация удостоверяваща лицето записана на флаш памет, която човек трябва да постави в слот на компютъра, за да се ауторизира в системата, НО в договора за тази услуга Банката изрично е покрила всички възможности и е защитила правата си като ясно подчертава, докъде се простират задълженията й и как, ако някой извърши транзакции вместо лицето, като преди това компютъра му е бил хакнат например, банката не носи никаква отговорност за това!

Така представените разлики ни показват много категорично, че текущо широко разпространените решения не могат да се използват за осъществяването на едно наистина прозрачно и сигурно Електронно Гласуване. 

Има ли решение? Донякъде. Първа стъпка – blockchain технология за изработване на електронната система. Виж повече в статията Blockchain електронно гласуване.