Основната цел на този сайт е да намерим начин заедно да подсигурим възможно най-сигурния начин за електронно гласуване в България. Тук, където общественото доверие към институциите е прекомерно ниско, а корупцията (смятаме, че) разцъфтява. С нас ли си?
Тогава:
1. Участвай в дискусиите, от които да изведем най-добрите решения!

Другите варианти за полезно участие са:
2. Синтезирай в статии изведени решения от дискусиите
3. Организирай събития за популяризиране на идеята
4.Бъди наш представител в комуникация с държавни, политически и неправителствени организации във връзка с координиране на изведените решения в дискусиите
5. Направи подробно проучване какъв е международния опит
6. Юрист си и можеш да оформиш консенсусна официална документация за приемането на промени в Изборния кодекс относно електронно гласуване
7. Участвай с разпространение на идеята/групата, сред приятели и познати
8. Бъди маркетолог/копирайтер/дизайнер/оператор/монтажист за популяризиране и адекватно комуникиране на идеята
9. Организирай инициативен комитет и кампания за референдум (след като изкристализира сериозен документ или директно решение, които да приложим към запитването)
10. Участвай с дарение на финансови средства за бъдещи кампании и евентуално изработка на системата

Ако се сещаш каквото и да е друго, с което можеш да участваш – не се колебай! Свържи се с нас и бъди част от решението. Коя е твоята суперсила? 🙂

e-vote@svobodnabulgaria.com
или fb групата: e.vote.bulgaria