Тук е мястото да обсъдим възможните препятствия пред адекватното въвеждане на електронно гласуване. Защо няма да сработи? След това ще обсъдим едно по едно всички тези и ще преодолеем проблемите. Както се казва – първата стъпка е да знаеш!

1. Tайната на вота
2.  Оперативна надеждност / сигурност и/или възможност за хакерство
3. Откритост и проверка на процеса на гласуване (от обществеността – т.е. без специализирани знания), прозрачност
4. Свързани разходи и ограничения по отношение на капацитета на машини за гласуване и осигуряване на дистанционен достъп за гласуване
5. Оспорване на резултатите и доказуемост / проверка
6. Обществено не/доверие
7. Висока цена за изработка

Други рискове:
8. Предлагане на неизпитано решение;
9. Предоставяне на решение/услуга с ниско качество;
10. Използване на непълни криптографски протоколи;
11. Манипулация на гласа при неговото подаване;
12. Манипулация на съхранения глас;
13. Загуба/манипулиране на гласове при процеса на “смесване”;
14. Загуба/манипулиране на гласове при процеса на декриптиране;
15. Разкриване на предварителни резултати;
16. Системни грешки;
17. Неоторизиран достъп до системата;
18. Достъп на нелегитимни избиратели;
19. Гласуване под чужда самоличност;
20. Отказване на достъп до електронната система за гласуване;
21. Лишаване от права на легитимни избиратели, включително избиратели с увреждания
22. Осъществяване на принуда над избирателя / купуване/продаване на гласове.
Добавяйте!

Дускусионна тема ТУК