В последните години много се говори за гласуването – по пощата, електронно, с бюлетини, мажоритарно, партийно, с купени гласове, с икономически натиск, от чужбина и т.н. Политическата класа е довела общественото доверие до доста ниска цифра, а пропастта между управляващи и “суверен” е станала като в средните векове между аристокрация и поданици – непреодолима. Това обаче не ни отказва да говорим за демокрация и периодично да мислим и действаме в посока държавнически решения вместо политически съображения. И търсейки как да се намали властта на корупционните практики се налага да намерим начин да акумулираме по-висока избирателна активност. Един от тези начини е електронното гласуване. Но кой би искал да го въведе, когато в крайна сметка е напълно възможно манипулируемо от единиците, които биха държали контрола над системата? Въпрос е в същото време защо не го въвеждат до момента овластените, ако наистина е толкова лесно манипулируема система и така ще бетонират властта си? На втория въпрос не е лесно да се отговори, но може би има страх, че както те могат да манипулират, така и някой друг може да им отнеме лесно властта чрез същото… Какво си казват обаче хората като мен и теб? Да гласувам от вкъщи, от компютъра, да не се редя на опашки, да не изминавам стотици километри… и още – дали гласа ми няма да бъде подменен? В редица статии ще се опитаме да намерим отговора на въпроса може ли да има защитено електронно гласуване така че да не е възможна манипулация от администраторите на системата (или хакване), но за да стане това се нуждаем и от твоята помощ. В секцията за дискусия ще обсъждаме всяка възможна преграда, всеки възможен проблем, всяка задна вратичка – така че заедно да намерим и най-работещото решение. Защото не искаме някой все пак да реши да въведе електронно гласуване и то да е нещо като… сигурността на информационната система на НАП например ;), нали? За това смятаме, че подобна система може да се напише с отворен код, с blockchain технология, която не позволява промяна на вече създаден запис, с допълнителни защити преди създаване на записа и евентуално някакъв вид запис за проверка на вота – и всичко това трябва да изговорим в най-малките подробности, много глави, които са технически грамотни, но и не само – защото част от проблемите не са просто технически. Например дали в крайна сметка вота да е не-анонимен (за да може да всеки да направи поверка дали гласа му е отчетен вярно) и как да се гарантира равнопоставеност на възможностите. След известно разглеждане на дадена тема, тук в частта за статиите ще извеждаме евентуално решение, така че да достигнем до финална концепция на всички нива, която да се стартира впоследствие. Да започнем отнякъде?